התשלום נדחה ע"י חברת האשראי.

התשלום נדחה ע"י חברת האשראי.